XII Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Instytut Matematyki UJ zaprasza uczniów uzdolnionych matematycznie i ich nauczycieli do udziału w XII warsztatach "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" w poniedziałek 17 czerwca 2019 r. w godz. 10-14. Program warsztatów i formularz rejestracji uczestników dostępny jest na stronie http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty

Data opublikowania: 30.05.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera