Nowy doktor (04/2019)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. nadała stopień stopień doktora nauk matematycznych pani Marcie Łąckiej (promotor: dr hab. Dominik Kwietniak). Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty.

Data opublikowania: 25.04.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera