Nowy doktor habilitowany (luty 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Dominikowi Kwietniakowi.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Dominikowi Kwietniakowi i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 23.02.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera