Nowy doktor habilitowany (grudzień 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Michałowi Wojtylakowi.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Michałowi Wojtylakowi i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 22.12.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera