Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku 2017

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w roku 2017 dziesięć projektów, których celem jest popularyzacja matematyki i opieka nad uczniami uzdolnionymi.

Wykaz wyróżnionych projektów - na stronie: http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

Data opublikowania: 21.12.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera