Dr hab. Leokadia Białas-Cież - Prezesem OK PTM

Członkowie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na walnym zebraniu oddziału w dniu 22 listopada 2016 r. wybrali dr hab. Leokadię Białas-Cież na prezesa Oddziału Krakowskiego PTM na kadencję 2017-2019. Składamy Pani Prezes-Elekt serdeczne gratulacje wraz z życzeniami wielu sukcesów organizacyjnych.
Data opublikowania: 23.11.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera