Zmarł Profesor Bolesław Szafirski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 6 listopada 2016 r. zmarł

Profesor Bolesław Szafirski

matematyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki UJ w latach 1987-1993, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1999-2003.

Najpierw jako asystent, a później wykładowca, jako opiekun bardzo wielu prac magisterskich i promotor trzynastu rozpraw doktorskich był Profesor wzorem nauczyciela dla kilku pokoleń krakowskich matematyków. Wielu z nas stawiało swoje najwcześniejsze naukowe kroki na prowadzonym przez niego poniedziałkowym seminarium, znajdując w nim zawsze rzetelnego, acz nieodmiennie przyjaznego recenzenta swoich pierwszych wystąpień.

Jako badacz turbulencji i opisujących ją równań, kierownik najpierw Zakładu, a później Katedry Matematycznych Problemów Fizyki i Techniki, kontynuatorem działalności której jest dzisiejsza Katedra Matematyki Stosowanej, wreszcie jako pierwszy promotor idei nauczania tejże matematyki stosowanej w Instytucie Matematyki w wyodrębnionej formie organizacyjnej, wpłynął Profesor w ogromnym stopniu na rozwój zastosowań matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako wicedyrektor, dyrektor i przewodniczący Rady Instytutu Matematyki, dwukrotnie obierany Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki, wieloletni członek Senatu UJ i przez ponad trzydzieści lat redaktor „Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica” miał ogromny udział w osiągnięciach i sukcesach matematyki uniwersyteckiej. Z kolei jako zastępca przewodniczącego Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, przez wiele lat sekretarz redakcji „Annales Polonici Mathematici”, od przeszło dwóch dekad członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, a przede wszystkim jako prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego dwóch kadencji, oddał natomiast Profesor nieocenione zasługi dla całego polskiego środowiska matematycznego.

W Zmarłym społeczność naszego uniwersytetu traci wybitnego uczonego, cenionego nauczyciela akademickiego, a wielu z nas mentora i przyjaciela.

Msza Święta Żałobna za profesora Bolesława Szafirskiego odprawiona zostanie w środę 9 listopada 2016 r. o godz. 10:20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Data opublikowania: 06.11.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera