Certyfikat Analityk danych SAS dla studentów

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarł umowę o współpracy z SAS Institute Sp. z o. o., na podstawie której każdy student realizujący 180-godzinny program zajęć oferowanych w ramach tzw. ,,Ścieżki SAS'' może otrzymać certyfikat ,,Analityk danych SAS'', wydawany wspólnie przez Spółkę i Wydział.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.matinf.uj.edu.pl/studia/certyfikat-sas.

Data opublikowania: 04.11.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera