90. rocznica urodzin Stanisława Łojasiewicza

W dniu 9 października 2016 r. minęła 90. rocznica urodzin Profesora Stanisława Łojasiewicza, matematyka, jednego z najwybitniejszych polskich uczonych. Profesor Stanisław Łojasiewicz przez całe swoje życie związany był z Krakowem i naszym Uniwersytetem. Był uczniem profesora Tadeusza Ważewskiego. To pod Jego kierunkiem pisał pierwsze prace z analizy matematycznej i równań różniczkowych przechodząc przez kolejne progi kariery naukowej. Dzięki staraniom profesora Ważewskiego Stanisław Łojasiewicz wyjechał w latach 50-tych na stypendium do Paryża, ówczesnego centrum matematyki światowej. Uczestniczył tam w seminarium twórcy teorii dystrybucji Laurenta Schwartza. Łojasiewiczowi udało się rozwiązać postawiony przez Schwartza problem dzielenia dystrybucji przez funkcję analityczną. To był kluczowy moment w Jego rozwoju naukowym. Odkrył przy tej okazji ważną nierówność, zwaną dziś nierównością Łojasiewicza, opisującą związek pomiędzy wartościami funkcji analitycznej a odległością od zbioru jej zer. Z tej problematyki wyrosła geometria semianalityczna i subanalityczna, elegancka i ważna dziedzina matematyki, rozwijana przez uczniów profesora Łojasiewicza w Krakowie i w wielu innych ośrodkach naukowych. Z imieniem profesora Łojasiewicza związana jest też jedna z wersji tzw. twierdzenia przygotowawczego Weierstrassa - Malgrange'a - Łojasiewicza, dla którego profesor Łojasiewicz podał silniejsze sformułowanie i zaproponował nowy dowód.

Matematyka krakowska ma wiele do zawdzięczenia profesorowi Łojasiewiczowi. W swoich wykładach i seminariach - trudnych, ale znakomicie prowadzonych - zapoznawał studentów i młodych pracowników z najważniejszymi ideami matematyki drugiej połowy XX w.

Profesor Stanisław Łojasiewicz był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie.

Zmarł 14 listopada 2002 r. Od 2010 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ odbywa się Wykład im. Stanisława Łojasiewicza, do którego wygłoszenia zapraszani są wybitni matematycy (zobacz http://www.im.uj.edu.pl/lojasiewicz/).

Data opublikowania: 20.10.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera