Odznaczenia państwowe dla pracowników Instytutu Matematyki UJ

Prezydent RP nadał w 2016 r. Medale Srebrne za Długoletnią Służbę dr. hab. Dariuszowi Cichoniowi, dr hab. Marcie Kosek i dr Joannie Orewczyk. Więcej informacji dostępnych na głównym portalu UJ.
Data opublikowania: 15.10.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera