Dr hab. Łukasz Kosiński - laureatem Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dr Łukasz Kosiński został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_09/932c83-4ff41614b2b6a46d15bc8426a4.pdf

Data opublikowania: 09.10.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera