Wybory prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Kolegium elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ wybrało w dniu 28 kwietnia 2016 r. nowych prodziekanów na kadencję 2016-2020:

  1. Profesora Klaudiusza Wójcika na Prodziekana Wydziału ds. ogólnych;


     
  2. Dra hab. Piotra Niemca na Prodziekana Wydziału ds. dydaktyki.


     

Składamy serdeczne gratulacje Panom Profesorom wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału MiI UJ.

Data opublikowania: 29.04.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera