Nowy doktor habilitowany (kwiecień 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Maciejowi Ulasowi.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Maciejowi Ulasowi i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 29.04.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera