Nowy doktor (kwiecień 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu dnia 28 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Arturowi Zającowi (tytuł rozprawy: "Niestandardowe perturbacje działania spektralnego", promotor: prof. A.Sitarz).

Gratulujemy awansu naukowego młodemu pracownikowi nauki i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 29.04.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera