Prof. Włodzimierz Zwonek Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Kolegium elektorów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ wybrało w dniu 21 kwietnia 2016 r. Profesora Włodzimierza Zwonka na Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020. Składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału MiI UJ.

Data opublikowania: 21.04.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera