Prof. Armen Edigarian - Prorektorem UJ ds. dydaktyki

Kolegium elektorów w dniu 12 kwietnia 2016 r. wybrało Profesora Armena Edigariana na Prorektora UJ ds. dydaktyki na kadencję 2016-2020.

Składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu.

Więcej informacji dostępnych jest pod tym adresem.

Data opublikowania: 12.04.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera