Nowy doktor habilitowany (luty 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Marcinowi Dumnickiemu.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Marcinowi Dumnickiemu i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Data opublikowania: 26.02.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera