Nowi doktorzy (luty 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu dnia 25 lutego 2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych następującym osobom:

  • Adam Wegert (tytuł rozprawy: "Koncepcja jednostajności w C*-algebrach", promotor: dr hab. P. Niemiec),
  • Andrzej Tomski (tytuł rozprawy: "Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w procesach biologicznych", promotor: prof. dr hab. R. Rudnicki).

Gratulujemy awansu naukowego młodym pracownikom nauki i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 26.02.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera