Nowy doktor (styczeń 2016)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych Karolowi Gryszce (tytuł rozprawy: "Trajektorie Asymptotyczne Okresowe w Ciągłych Układach Dynamicznych", promotor: prof. dr hab. K. Wójcik).

Gratulujemy awansu naukowego młodemu pracownikowi nauki i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć tutaj.

Data opublikowania: 30.01.2016
Osoba publikująca: Marcin Pitera