Nowy doktor habilitowany (maj 2024)

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja UJ na posiedzeniu w dniu 16 maja 2024 r. nadała Łukaszowi Struskiemu stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Data opublikowania: 30.05.2024
Osoba publikująca: Marcin Pitera