Marcin Sroka członkiem Akademii Młodych EMS

Dr Marcin Sroka, jako jedyny Polak, został członkiem Akademii Młodych Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) na kadencję 2024-2027. Akademia ta została utworzona w 2022 roku by wzmocnić rolę i perspektywę matematyki młodego pokolenia.

Jak czytamy w dokumencie założycielskim Akademii Młodych EMS: celem akademii jest wspieracie rozwoju młodych matematyków i ich perspektyw kariery. Jednocześnie też środowisko młodych powinno brać czynny udział w rozwoju EMS i mieć wpływ na jego procesy decyzyjne. Ponieważ młodzi najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby młodego pokolenia i dokąd zmierza obecny rozwój, to oni powinni dawać nowe impulsy do rozwoju EMS.

Data opublikowania: 28.03.2024
Osoba publikująca: Marcin Pitera