Wojciech Słomczyński - profesorem nauk matematycznych

Z dniem 2 lutego 2023 r.

dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ

otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Data opublikowania: 13.02.2023
Osoba publikująca: Marcin Pitera