Nagroda dla prof. Marka Jarnickiego

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych laureatów najbardziej prestiżowej z nagród, tj. nagrody za całokształt dorobku naukowego, znalazł się nasz pracownik, prof. Marek Jarnicki. 

Prof. Marek Jarnicki specjalizuje się w analizie zespolonej. W latach 1984-1990 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W latach 1990-1996 oraz 1999-2003 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, a w latach 2003-2008 dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jest autorem licznych artykułów naukowych oraz kilku książek. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda za całokształt dorobku przyznawana jest wybitnym osobowościom polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej - od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Więcej informacji znaleźć można w wiadomościach na stronie UJ.

Data opublikowania: 23.02.2022
Osoba publikująca: Marcin Pitera