Zmarła Zofia Denkowska

Smutne wieści przyszły do nas z Francji. Po długoletniej chorobie zmarła nagle, 19 grudnia 2021 r., w Angers profesor matematyki Zofia Denkowska, przez przeszło dwie dekady związana z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zofia Denkowska (z domu Kazienko) urodziła się w 1949 r. w Rzeszowie w rodzinie nauczycielskiej. Jako siedemnastoletnia absolwentka III LO w Rzeszowie i finalistka XVII OM podjęła w 1966 r. studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. Ukończyła je w 1971 r. z wyróżnieniem pracą magisterską An example of a function which is locally constant in an open dense set, everywhere differentiable but not constant napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Łojasiewicza i opublikowaną w Annales Polonici Mathematici. On też był w 1975 r. promotorem jej doktoratu La continuité de la section d'un ensemble semi-analytique et compact, opublikowanego później także w Annales Polonici Mathematici.

Pracując w grupie prof. Łojasiewicza przyczyniła się do rozwinięcia geometrii subanalitycznej w jego ujęciu (tj. bez odwołań do głębokiego acz trudnego twierdzenia Hironaki o desyngularyzacji) w latach 1979-1984, co zaowocowało poczytnym skryptem Ensembles sous-analytiques à la polonaise przygotowanym wspólnie z Jackiem Stasicą w połowie lat '80 na zamówienie Bernarda Teissiera, ówczesnego redaktora "Astérisque", a wydanym w 2008 r. w wydawnictwie Hermanna w formie książkowej. Była też nieformalnym promotorem pomocniczym doktoratu wybitnego matematyka Krzysztofa Kurdyki w 1984 r. Osobiście wspominam ją jako błyskotliwego wykładowcę topologii i teorii katastrof na początku lat 80-tych XX wieku.

W latach 1988-1991 piastowała stanowisko visiting professor na Uniwersytecie XI Paris-Sud w Orsay i ostatecznie osiadła we Francji, otrzymując habilitację oraz stanowisko profesora w 1992 r. na Uniwersytecie Angers, gdzie pracowała aż do emerytury w 2017 r. Wypromowała jedną doktorantkę, Emilię Jankowską-Sahraoui w 1998 r. Była członkiem PTM oraz jego francuskiego odpowiednika SMF.

W 1968 r. wyszła za mąż za zmarłego dwa lata temu prof. Zdzisława Denkowskiego, wówczas asystenta w IM. Mieli dwóch synów, informatyka Bartłomieja oraz matematyka Macieja, obecnie naszego kolegę z Instytutu Matematyki. Doczekali się piątki wnuków. Od lat '70 do końca lat '90 była też czynnym tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, włoskiego i angielskiego.

Najstarsi z nas (a i młodsi, którzy widzieli czarno-białe kopie) pamiętają ją też jako autorkę niezapomnianych kolorowych rysunków ilustrujących cytaty z wykładowców IM, które stworzyła w czasie studiów i działalności w KMSUJ.

W.S.

Msza Św. żałobna poprzedzona różańcem (o godz. 11:30) zostanie odprawiona w sobotę 15 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Śniadeckich 19 w Nowym Sączu, po której nastąpi pochówek urny z prochami.