Nowy doktor (01/2021)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2021 r. nadała stopień stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Ibrahimowi Djire (promotor: dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 29.01.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera