Najlepszy artykuł w czasopiśmie Public Choice

​Z radością informujemy, że nagroda za najlepszy artykuł roku 2020 opublikowany w czasopiśmie Public Choice (Duncan Black Prize) została przyznana dla artykułu

"Pot and ladle: a formula for estimating the distribution of seats under the Jefferson–D’Hondt method",

którego jednym ze współautorów jest dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie CBIP UJ.

Data opublikowania: 26.01.2021
Osoba publikująca: Marcin Pitera