XI Warsztaty "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie"

Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w XI warsztatach "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" w środę 20 lutego 2019 r.

Więcej informacji i link do rejestracji uczestników dostępne są na stronie: http://www.im.uj.edu.pl/du/warsztaty.

Data opublikowania: 29.01.2019
Osoba publikująca: Marcin Pitera