Nowy doktor habilitowany (styczen 2018)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych Sławomirowi Dinewowi.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego Panu Dr. hab. Sławomirowi Dinewowi i życzymy wielu sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Data opublikowania: 25.01.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera