Nowy doktor (grudzień 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2017 r. nadała stopień stopień doktora nauk matematycznych pani Justynie Ogorzały (promotor: dr hab. Anna Ochal).

Gratulujemy awansu naukowego Pani Justynie Ogorzały i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 04.01.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera