Patronat Dziekana WMiIUJ w 2018 r.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w roku 2018 dziesięć projektów realizowanych w szkołach, których celem jest popularyzacja matematyki i opieka nad uczniami uzdolnionymi.

Więcej informacji oraz lista projektów objętych patronatem dostępnych jest na stronie http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat.

Data opublikowania: 27.12.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera