Zmarł Prof. Józef Siciak

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 grudnia 2017 r. zmarł

Profesor Józef Siciak

matematyk, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Instytutu Matematyki UJ w latach 1977-1981, kierownik Katedry Funkcji Analitycznych w latach 1964-1970, a następnie Katedry Analizy Matematycznej w latach 1970-2001. Redaktor "Annales Polonici Mathematici" od 1971, a następnie redaktor naczelny tego pisma w latach 1980-2005. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Uppsali (2001).

Profesor był Mistrzem, wzorem nauczyciela dla kilku pokoleń krakowskich matematyków. Był twórcą krakowskiej szkoły funkcji analitycznych wielu zmiennych, promotorem osiemnastu rozpraw doktorskich.

Więcej informacji o Profesorze można znaleźć w artykule K. Ciesielskiego, "Professor Józef Siciak - scholar and educator" (Ann.Polon.Math. 80 (2003), pp. 1-15).

W Zmarłym społeczność naszego uniwersytetu traci wybitnego uczonego, cenionego nauczyciela akademickiego.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 27 grudnia 2017 r. o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Data opublikowania: 17.12.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera