Nowi doktorzy (listopad 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych pani Lilianie Klimczak (promotor: dr hab. Leszek Gasiński) i panu Maciejowi Bendkowskiemu (promotor: prof. dr hab. Marek Zaionc).

Gratulujemy awansu naukowego Pani Lilianie Klimczak i Panu Maciejowi Bendkowskiemu - życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 01.12.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera