Program MOST - rekrutacja

Zapraszamy do udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST" prowadzonym przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Nabór na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 potrwa od 31 października do 30 listopada 2017.

Szczegółowe informacje na temat uczelni, do których można wyjechać oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie http://most.amu.edu.pl i https://www.facebook.com/programmost2000.

 

Informacji na temat programu MOST udziela:

pani Magdalena Czachor
Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 24, pok. 17 31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 39 53

 

Data opublikowania: 01.11.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera