Nowy doktor (październik 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Pawłowi Bogdanowi (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hajto). Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 27.10.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera