Nowy doktor (wrzesień 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Pawłowi Szafrańcowi (promotor: prof. dr hab. Stanisław Migórski). Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie:
https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Data opublikowania: 28.09.2017
Osoba publikująca: Marcin Pitera