A conference in honor of Sławomir Kołodziej on his 60th birthday

Termin: 20.06.2022 - 24.06.2022
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ (ul. Łojasiewicza 6)
Organizator: Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński zaprasza na konferencję naukową ,,A conference in honor of Sławomir Kołodziej on his 60th birthday'' organizowaną z okazji 60tej rocznicy urodzin prof. Sławomira Kołodzieja. Konferencja odbędzie się w terminie 20.06.2022 - 24.06.2022 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (ul. S. Łojasiewicza 6).
Data opublikowania: 10.06.2022
Osoba publikująca: Marcin Pitera