Function Spaces XII

Termin: 09.07.2018 - 13.07.2018
Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Organizator: Department of Mathematics and Computer Science of Jagiellonian University, Department of Mathematics and Computer Science of Adam Mickiewicz University, Institute of Mathematics of Poznań University of Technology, Department of Mathematics, Computer Science and Econometrics of University of Zielona Góra
Witryna internetowa: fs12.up.krakow.pl
Kontakt: fs12@im.uj.edu.pl

W dniach 9-13 lipca 2018 r. na naszym Wydziale odbędzie się międzynarodowa konferencja Function Spaces XII. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianej teorii przestrzeni funkcyjnych, analizy funkcjonalnej, geometrii przestrzeni Banacha i teorii aproksymacji. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie http://fs12.up.krakow.pl .

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Data opublikowania: 23.02.2018
Osoba publikująca: Marcin Pitera