Referaty wygłoszone na seminarium: Matematyka Stosowana

 
Michał Braś                                         8 XII 2011
                                                        15 XII 2011W referacie zostanie przedstawiony algorytm Simulated Annealing (SA) optymalizacji funkcji w wersji dyskretnej oraz ciągłej. Omówione zostaną wybrane wyniki dotyczące zbieżności tego algorytmu do optimum globalnego funkcji.

Klasyczne algorytmy metody Monte Carlo z wykorzystaniem łańcuchów Markowa

Iwona Żerda                                          24 X 2011
                                                           I XII 2011Algorytm Metropolisa-Hastingsa i próbnik Gibbsa. Obok algorytmów omówione zostanie uzasadnienie ich poprawności oraz praktyczne zastosowanie w metaanalizie bayesowskiej.

Dynamika symboliczna w przypadku hiperbolicznym - uogólnienie IFS-ów

Tomasz Kułaga                                      17 XI 2011

Problem Odwrotny do problemu Banzhafa

 

Andrzej Lembas            10 X 2011

Uogólnione entropie dynamiczne

 

Fryderyk Falinowski           13 X 2011
                    20 X 2011
                    27 X 2011
                    3 XI 2011

Wykorzystanie teorii łańcuchów Markowa w modelowaniu wyników drużyn piłkarskich polskiej ekstraklasy

Damian Brzyski                 6 X 2011

 

Na seminarium zostaną przedstawione oraz porównane trzy modele
 probabilistyczne pozwalające estymować sumaryczne liczby punktów
 zespołów z polskiej Ekstraklasy. Dodatkowo zostanie estymowana gęstość
 końcowej liczby punktów dla każdego zespołu, przy wykorzystaniu teorii
 łańcuchów Markowa. Wyniki zostaną porównane z danymi empirycznymi oraz
 zostaną przedstawione wyniki prognozy na sezon piłkarski 2011/2012.

Podstawowe metody konstrukcji rankingów

Jakub Trybuła                 2 VI 2011

Algorytmy genetyczne

Algorytm Accelerated Random Search (ARS)

Michał Braś                 5 V 2011
                      12 V 2011Algorytm Pure Random Search (PRS) poszukiwania maksimum funkcji jest
zbieżny do globalnego maksimum przy bardzo małych wymaganiach
dotyczących samej funkji. Tempo zbieżności jest jednak bardzo wolne,
co uniemożliwia zostosowanie PRS w wielu przypadkach. W zwiazku z tym
wiele uwagi poświęcono modyfikacjom PRS w celu poprawienia tempa
zbieżności. Dowody zbieżności zmodyfikowanych algorytmów są bardzo
rzadkie, jeszcze rzadziej spotykane są teoretyczne wyniki dotyczące
poprawy tempa zbieżności. W referacie zaprezetujemy algorytm
Accelerated Random Search (ARS), twierdzenie o poprawie tempa
zbieżności w stosunku do PRS oraz wyniki eksperymentów numerycznych
obrazujących tą poprawę.


Nieparametryczna statystyka bayesowska na przykładzie zagadnień odwrotnych

Bartłomiej Knapik             28 IV 2011Metodologia bayesowska staje się coraz popularniejsza w statystyce nieparametrycznej.
Jest to spowodowane rozwojem metod obliczeniowych, a także metod
symulacyjnych, jak na przykład metody Monte Carlo.
Na początku swojego referatu przedstawię zarys teoretyczny podejścia bayesowskiego,
kładąc nacisk na porównanie jej z metodologią klasyczną (frequentist
statistics, czasami błędnie tlumaczoną na język polski jako statystyka obiektywna).
Wprowadzę pojęcie zgodności estymatorów bayesowskich (opartych na
rozkładzie a posteriori), tempa zbieżności, a takąe rozkładów granicznych.
W kolejnej części pokażę jak statystyka bayesowska może być użyta w zagadnieniach
odwrotnych (inverse problems), w których interesującą nas cechę obserwujemy
pośrednio, w wersji przekształconej przez pewien znany nam operator,
oraz zakłóconej błędem. Dobrym przykładem tego typu zagadnienia jest estymacja
funkcji na podstawie obserwacji jej funkcji pierwotnej (danym przekształceniem
jest zatem operator Volterry). Pokażę, jak regularność wielkości estymowanej
(w tym wypadku gładkość funkcji), regularność rozkładu a priori, oraz własno-
ści spektralne przekształcenia wpływają na efektywność estymacji bayesowskiej.

Modelowanie przy użyciu funkcji Copula

Marcin Pitera               14 IV 2011Przedstawienie funkcji Copula, ich zalet i wad, omówienie metod
estymacji, pokazanie popularnych rodzin, przykłady zastosowania w
finansach, krótka prezentacja pakietu "Copula" w R.Twierdzenie Arrowa

Błażej Soczówka              7 IV 2011

Zysk czy strata dla dużej partii?

Andrzej Lembas              31 III 2011 

Podczas seminarium pokażę jak obliczyć ile mandatów może zyskać największa partia, ile może stracić, oraz zyski lub straty mniejszych partii. Wszystko zależne będzie od metody wyborczej.

Metody Dzielnikowe

Agnieszka Deszyńska           24 III 2011

Czym jest matematyka przemysłowa? Sprawozdanie z EMS School on Industrial Mathematics

Joanna Orewczyk             17 III 2011W trakcie referatu opowiem czego się dowiedziałam i
nauczyłam w trakcie EMS School on Industrial Mathematics, które odbyło się
w październiku 2010 roku w Będlewie. Przedstawię informacje na temat
ośrodków europejskich zajmujących się tym rodzajem matematyki, a także
sposobów uczenia matematyki przemysłowej w Europie.

Kryteria wyboru modelu dla liniowej regresji wielokrotnej

Iwona Żerda               13 III 2011
                     3 III 2011
                    27  I 2011


Budując model regresji wielokrotnej należy określić, ile i które zmienne
objaśniające w nim uwzględnić. Wiadomo, że dopasowanie modelu poprawia się
wraz z kolejnym dodanym regresorem, jednak uwzględnienie w modelu
zmiennych nieistotnych nie jest zalecane ze względów praktycznych, gdyż
m.in. powoduje zwiększenie wariancji współczynników pozostałych
parametrów.

Referat obejmie omówienie wybranych kryteriów oceny modeli liniowych i
algorytmów doboru zmiennych objaśniających w modelu. Obok teoretycznego
opisu wybranych metod przedstawione zostaną konkretne przykłady ich
zastosowania w środowisku R.

Hipoteza Lieba

Anna Szymusiak             13  I 2011
                    16 XII 2010
                     9 XII 2010
                     2 XII 2010


Pojęcie klasycznej entropii stanu kwantowego (zwanej też
entropią Wehrla) zostało wprowadzone przez Wehrla w roku 1979, przy czym
rozważał on jedynie stany położeniowo-pędowe jednowymiarowego kwantowego
oscylatora harmonicznego. Postawił też hipotezę, według której entropia ta
jest minimalizowana dokładnie przez stany koherentne. Dowód przypadku
rozważanego przez Wehrla został podany przez Lieba w roku 1978, wraz z
uogólnieniem hipotezy na przypadek stanów spinowych. Podczas seminarium
zostaną przedstawione niezbędne podstawy mechaniki kwantowej wraz z ogólną
konstrukcją stanów koherentnych. Zdefiniowana zostanie entropia Wehrla
oraz postawiona zostanie hipoteza Lieba wraz z interpretacją i stanem
badań na dzień dzisiejszy.

GEM jako algorytm ewolucyjny - optymalizacja globalna

Dawid Tarłowski            25 XI 2010

 

Opis działania algorytmu, matematyczny model, dowód
zbieżności globalnej, prezentacja pracy algorytmu dla wybranych funkcji
testowych.

Algorytmy ewolucyjne. Kryteria zbieżności globalnej

Dawid Tarłowski            18 XI 2010


Ogólny model algorytmu ewolucyjnego. Kryteria
globalnej zbieżności oraz niezbieżności algorytmu. Przykłady.

Algorytm SAO

Marcin Radwański             14 X 2010


Podamy określenie Stochastycznego Algorytmu Optymalizacyjnego (SAO) oraz
przykłady dwóch SAO: Particle Swarm Optimization oraz Grenade Explosion
Method. Zajmiemy się następnie podaniem warunków wystarczających dla
stochastycznej zbieżności SAO, korzystając z narzędzi teorii stabilności
Lapunowa.

Odpowiedzialni:
treść:
Andrzej Lembas
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 06 gru 2011 14:52:38 +0000