Dyrekcja Instytutu Matematyki

Dyrektor

prof. dr hab. Jerzy Ombach

telefon(48 12) 664-76-09
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój1116

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska

telefon(48 12) 664-76-09
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój1116

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr Jerzy Szczepański

telefon(48 12) 664-66-43
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój1135