Oferta wykładów do wyboru

Lista przedmiotów do wyboru:

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Wykłady do wyboru w danym roku akademickim zostają uruchomione lub nie w zależności od liczby chętnych (liczby osób zarejestrowanych podczas wstępnej rejestracji w maju). Rejestracja wstępna odbywa się przez USOS, w terminach podanych w ogłoszeniach studenckich. Zasady rejestracji:

*) Rejestracja wstępna traktowana jest wiążąco, tzn. rezygnacja nie jest automatyczna, wymaga zgody Sekretariatu. W szczególności możliwa jest odmowa, gdy liczba osób w grupie byłaby zbyt mała.

*) Uruchomienie przedmiotów, liczba grup i limit osób w grupie może zależeć od liczby zarejestrowanych. W szczególności przedmioty, na które zarejestruje się wstępnie zbyt mała liczba chętnych, nie zostaną uruchomione.

*) Podczas rejestracji zwykłej będzie można się znów rejestrować na uruchomione przedmioty do wyboru, ale w przypadku przekroczenia limitów pierwszeństwo mają osoby zarejestrowane podczas rejestracji wstępnej.

*) Dokładne informacje na temat przedmiotów (w tym dla którego stopnia studiów jest przedmiot przeznaczony, wymagania wstępne) są zawarte w aplikacji sylabus. Wykład do wyboru (realizowany jako element programu studiów) musi odpowiadać stopniowi studiów (I lub II; chodzi o efekty uczenia się).