Current projects

Our achievements

Anna Szczepanek
Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki
Marcin Sroka
Nagroda im. K. Kuratowskiego przyznawana przez Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne
Jerzy Weyman
Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. S. Banacha