Current projects

Our achievements

Filip Gawron i Radosław Żak
Nagroda w konkursie "Krok w przyszłość"
Dominik Bysiewicz
Stypendia Ministra Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia
Stanisław Majchrzak
Nagroda w konkursie PTM im. W. Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę