Zakres kompetencji na studiach I stopnia

Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ds. studenckich

W zakresie kompetencji Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ ds. studenckich  dra hab. Piotra Niemca pozostaje podejmowanie decyzji w sprawach studenckich niewymienionych w upoważnieniu Rektora UJ dla kierownika studiów I stopnia.

Kierownik stacjonarnych studiów I stopnia

W zakresie kompetencji kierownika stacjonarnych studiów I stopnia dra hab. Marcina Dumnickiego znajduje się podejmowanie decyzji w sprawach studenckich wymienionych w pełnomocnictwie Rektora UJ z dnia 6 pqździernika 2020 r. w stosunku do studentów wszystkich specjalności na studiach I stopnia na kierunku matematyka.

 

Koordynator ds. wymiany studenckiej

Koordynatorem ds. wymiany studenckiej na Wydziale Matematyki Informatyki UJ
na kierunku matematyka w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024 jest dr Paweł Borówka, który - zgodnie z decyzją prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - podpisuje porozumienia o realizacji części programu studiów i aneksy do tych porozumień.
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 02 paź 2022 22:22:15 +0000