Plan studiów stacjonarnych II stopnia

Specjalności: finansowa, ogólna, teoretyczna

 
 
 
     Rok I      Rok II  
 
  Semestr I   Semestr II   Semestr I  Semestr II 
w c zal w c zal w c zal w c zal ECTS
              Grupa treści podstawowych
 Wybrane zagadnienia topologii  30 30 E                    8
 Elementy analizy funkcjonalnej  30 30 E                    8
 Teoria miary i całki  30 30 E                    8
 Teoria funkcji analitycznych        30 30 E              8
              Grupa treści kierunkowych
 Podstawy matematyki                    30   z  4
 Przedmiot z tabeli K  30 30 E                    8
              Grupa treści do wyboru
 Przedmiot specjalistyczny 1        30 30 E              8
 Przedmiot specjalistyczny 2        30 30 E              8
 Przedmiot specjalistyczny 3        30 30 E              8
 Przedmiot specjalistyczny 4              30 30 E        8
 Przedmiot specjalistyczny 5              30 30 E        8
 Przedmiot specjalistyczny 6              30 30 E        8
 Przedmiot specjalistyczny 7                    30 30 E  8
 Seminarium W    30 z    30 zo              3
 Seminarium M                30 z   30  zo  3
 Seminarium D                30 z   30 zo  3
              Grupa wspólna dla wszystkich specjalności
 Historia matematyki              30      30   z  3
 Konsultacje indywidualne                5      5    0
 Przygotowanie pracy magisterskiej                          20
 Egzamin magisterski                        E  0

 

Odpowiedzialni:
treść:
Tomasz Grysztar
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 25 mar 2010 12:20:47 +0000