Marcin Bilski - profesorem nauk matematycznych

Z dniem 11 grudnia 2023 r.

dr hab. Marcin Bilski, prof. UJ

otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Published Date: 03.01.2024
Published by: Marcin Pitera