Nowi doktorzy (wrzesień 2023)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 28 września 2023 r. nadała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Pani Elżbiecie Krawczyk (promotor - dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ) oraz Panu Rouzbehowi Mohseniemu (promotor - prof. dr hab. Robert Wolak, promotor pomocniczy - dr Aleksandra Borówka).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 08.10.2023
Published by: Marcin Pitera