Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika dla prof. Wojciecha Kucharza

Prof. Wojciech Kucharz otrzymał nagrodę naukową im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie matematyki. Nagroda ta przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności. Otrzymują ją uczeni związani z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili prace wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową. Prof. Wojciech Kucharz otrzymał nagrodę "za przedstawienie wyników w ramach rzeczywistej geometrii algebraicznej, zaawansowanego działu współczesnej matematyki" - czytamy w ogłoszeniu laureatów.

Serdecznie gratulujemy!

Published Date: 22.10.2020
Published by: Marcin Pitera