Nagroda MNiSW dla prof. Klaudiusza Wójcika

Prof. Klaudiusz Wójcik otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Niewątpliwie doceniona została wiodąca rola odegrana przez Niego przy organizacji Zjazdu Stulecia PTM, powszechnie uznanego za jedną najlepiej zorganizowanych imprez naukowych w naszym kraju w ostatnich latach.

Serdecznie gratulujemy!

Published Date: 14.10.2020
Published by: Marcin Pitera