Nowi członkowie PAN

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na sesji w dniu 5 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę o ważności wyborów członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN:

  • Profesor Wiesław Pleśniak został wybrany na członka rzeczywistego PAN.
  • Profesor Wojciech Kucharz został wybrany na członka korespondenta PAN.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/.

Published Date: 13.12.2019
Published by: Marcin Pitera