Sławomir Rams - profesorem nauk matematycznych

Prezydent RP w dniu 25 października 2019 r. nadał

dr. hab. Sławomirowi Ramsowi

tytuł profesora nauk matematycznych. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Published Date: 28.11.2019
Published by: Marcin Pitera