Nowy doktor (styczeń 2023)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2023 r. nadała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Krzysztofowi Maciaszkowi (promotor - dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 25.01.2023
Published by: Marcin Pitera